top of page

Tarieven

Intake

Vervolgconsult

Jaarlijkse controle

Is er geen sprake van een medische oorzaak of ben je al door het eigen risico van de zorgverzekering heen? Dan gelden de volgende tarieven:

Wanneer er sprake is van een medische oorzaak, wordt de behandeling van de diëtist vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaald hoeveel er per behandel uur vergoed wordt. 

€45

€15

€30

bottom of page