Tarieven

Intake

Vervolgconsult

Jaarlijkse controle

Is er geen sprake van een medische oorzaak of ben je al door het eigen risico van de zorgverzekering heen? Dan gelden de volgende tarieven:

Wanneer er sprake is van een medische oorzaak, wordt de behandeling van de diëtist vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaald hoeveel er per behandel uur vergoed wordt. 

€45

€15

€30