top of page

Vergoedingen

Je kunt door de huisarts doorverwezen worden naar een diëtist of je kunt op eigen initiatief een afspraak maken.* In beide gevallen worden behandelingen met een medische oorzaak voor

3 uur per kalenderjaar vergoed.

Let er wel op dat het eigen risico hierbij eerst opgebruikt wordt. Uitzonderingen zijn jongeren onder de 18 jaar - deze hebben nog geen eigen risico.

Bent je door je eigen risico heen of is er geen medische oorzaak? Klik dan hier.

*CZ, OHRA en Delta Lloyd eisen een verwijzing van de huisarts.

bottom of page